Hrvatski braniteljiNaše posebno poštovanje i divljenje zaslužili su oni koji su imali hrabrosti kada je našoj domovini bilo najteže, oni koji su za svoju domovinu i svoj narod bili tu kada je to bilo najpotrebnije. Hrvatski branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata, kao i članovi obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata podnijeli su najveći teret obrane domovine i života sviju nas, stoga im se želimo odužiti darujući im dio troškova koji nije pokriven pravilnikom o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za dostojanstven pogreb ili ispraćaj kakav i zaslužuju.

U trenucima žalosti za hrvatskim braniteljem iz Domovinskog rata s punim povjerenjem možete se osloniti na nas, naše iskustvo, našu odanost plemenitom zadatku i razumijevanje za svekoliku pomoć od trenutka kada nam javite vijest o preminuću do čina zadnjeg oproštaja.
Smrt je, i sve uz nju povezano, zasigurno nešto što se događa samo jednom.

Odlazak bez povratka.

Stoga, svemu vezanom uz preminuće i ukop ili ispraćaj pristupamo s doličnom pozornošću i razumijevanjem za ožalošćene, njihov teret tuge i razumljivo nesnalaženje u tom vremenu. Kod nas će u tim trenucima svatko naići na riječ sućuti, staloženost, primjerenu hitnost u izvršavanju svih usluga.
Pogodnosti


Kako bi obitelji ili bližnjima pomogli u našoj ponudi imamo određenu opremu, proizvode i usluge za koju NE MORATE NIŠTA NADOPLATITI, a propisani su Pravilnikom o iznosu troškova pogreba, čija cijena je veća od iznosa propisanih Pravilnikom.Prema Pravilniku – BEZ NADOPLATE:
1. Oprema za pokop – lijes, tekstil za ukrašavanje lijesa, nadgrobni znak (križ ili drugo), natpis na nadgrobni znak i ukrasni znak na lijesu, sve prema vjerskim običajima
2. Oprema za kremiranje – lijes za kremiranje, tekstil za ukrašavanje lijesa, vreća za kremiranje, nadgrobni znak (križ ili drugo), natpis na nadgrobni znak, sve prema vjerskim običajima
3. Prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar Republike Hrvatske
4. Vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske kod odavanja vojne počasti
5. Izvođenje propisane skladbe kod odavanja vojne počasti

Dodatno – BEZ NADOPLATE:
1. Osmrtnice – klasične ili u boji sa ili bez slike do 30 komada
2. Pločica sa podacima za pokop u grobnicu ili inozemni prijevoz
3. Slika za okvir – veličina 18x24 cm
4. Papuče za pokojnika

Posebno – POPUST:
1. Oprema za pokop van standarda – lijes, tekstil za ukrašavanje lijesa, nadgrobni znak (križ ili drugo), natpis na nadgrobni znak i ukrasni znak na lijesu
2. Oprema za kremiranje van standarda – lijes za kremiranje, tekstil za ukrašavanje lijesa, vreća za kremiranje, nadgrobni znak (križ ili drugo), natpis na nadgrobni znak
3. Obavijest u tisku – posljednji pozdrav (Večernji list ili Jutarnji list) Popusti ovise o načinu plaćanja.

Ostale usluge koje nisu ili jesu pokrivene Pravilnikom u propisanim iznosima možemo organizirati ali u većini slučajeva propisani iznosi nisu dovoljni za pokrivanje stvarnih troškova te postoji obveza nadoplate. U slučajevima da nema tko pokopati hrvatskog branitelja ili su članovi njegove obitelji u teškoj materijalnoj situaciji, mogu zatražiti od nadležnih institucija pomoć oko pokrivanja troškova koji nisu pokriveni Pravilnikom.

Pravo na pokop i vojne počasti, imaju:

  • poginuli hrvatski branitelji iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije
  • umrli hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) na području Hrvatske
  • umrli hrvatski branitelji na području Hrvatske.

Ministarstvo branitelja snosi pogrebne troškove na području Republike Hrvatske. Navedeno pravo osigurava nadležni ured državne uprave ili Gradski ured za branitelje Grada Zagreba prema prebivalištu pokojnika izdavanjem narudžbenica za pokriće troškova u propisanom iznosu.

Popis i kontaktne podatke ureda državne uprave možete pronaći na web stranici Ministarstva uprave.

Kontaktni podaci Gradskog ureda za branitelje Grada Zagreba:
Vodnikova 14, 10000 Zagreb, telefon: 01/ 6100 386, e-pošta: branitelji@zagreb.hrKako ostvariti pravo na pokriće troškova i vojne počasti


Kada se dogodi smrtni slučaj kontaktirajte nas na broj telefona 01/ 2984 625 ili na brojeve naših ureda.
 

Na Vaš zahtjev pokrenuti ćemo postupak organizacije pogrebnih usluga i obavijestiti nadležni ured državne uprave ili Gradski ured za branitelje Grada Zagreba, te pokrenuti postupak ostvarivanja prava na pokriće troškova propisanih Pravilnikom o iznosu troškova pogreba i vojne počasti.

- Obrazac zahtjeva možete dobiti u nadležnom ured državne uprave, Gradskom ured za branitelje Grada Zagreba ili u POKOP-uZahtjev za povratom troškova (refundacija)


Pravo na povrat troškova pogreba za hrvatskog branitelja može ostvariti fizička ili pravna osoba na koju je naslovljen račun/računi, bez da je dobila narudžbenica za pokrivanje troškova pogreba. Rok za podnošenje zahtjeva je 90 dana od dana pokopa.

Zahtjev možete uputite nadležnom uredu državne uprave ili Gradskom uredu za branitelje Grada Zagreba, prema mjestu prebivališta umrlog, uz sljedeću dokumentaciju:

  • presliku rješenja o priznatom statusu HRVI, odnosno presliku potvrde o statusu branitelja
  • potvrdu o smrti ili smrtni list
  • zamolbu/zahtjev za povrat troškova pokopa (podnosi fizička ili pravna osoba koja je naslovljena na računu/računima)
  • original račun/račune
  • presliku tekućeg računa ili štedne knjižice podnositelja zahtjeva
  • presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (za fizičke osobe)


Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti, koji vrijedi od 12.06.2018. možete u cijelosti pročitati na web stranici Narodnih novina broj 51/2018: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_51_1012.html.