Najčešća pitanjaGrob - prava i obavezePrema kojim zakonima i propisima postupaju gradska groblja u Hrvatskoj?
Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju grobljem moraju postupati prema Zakonu o grobljima (Narodne novine broj 19/1998 i dddd. godine). Zagrebački Holding d.o.o. - podružnica Gradska groblja, postupa prema Zakonu o grobljima (Narodne novine broj 19 iz 1998. god.) i Odluci o grobljima (Službeni glasnik grada Zagreba broj 16 iz 1998. god.).

Tko je vlasnik groba?
Vlasnik zemljišta na kojem se grobno mjesto nalazi je Grad Zagreb. Fizičke osobe mogu biti korisnici grobnih mjesta i vlasnici nadgrobnog uređaja (spomenik i pokrovna ploča).

Razlika između prava korištenja i prava ukopa?
Pravo korištenja je šire od prava ukopa, a obuhvaća i pravo ukopa, pravo raspolaganja grobnim mjestom i pravo uređenja grobnog mjesta. Korisnik može ustupiti grobno mjesto i prodati nadgrobni uređaj, dati pravo ukopa trećoj osobi, te donositi sve odluke u vezi uređenja grobnog mjesta. Također, bez posebnog ovlaštenja korisnika grobnog mjesta (ukoliko im ukop nije izričito zabranjen), u grob se ukapaju supružnik korisnika, roditelji korisnika te svi njegovi potomci sa svojim supružnicima.
Pravo ukopa može biti osobno ili s obitelji.
Osobno pravo ukopa znači da se u grob smije pokapati osoba izričito navedena ispravom kojom se daje pravo ukopa.
Pravo ukopa s obitelji znači da se u grobno mjesto mogu ukapati i supružnik osobe kojoj je dano pravo ukopa te svi njeni potomci sa svojim supružnicima.

Kako mogu prenijeti pravo korištenja groba sa sada pokojne osobe na sebe?
Pravo korištenja se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta. Ukoliko je ostavinski postupak proveden, a naknadno se utvrdi da je ostavitelj nositelj prava korištenja grobnog mjesta koje u tom postupku nije bilo navedeno, pravo korištenja se rješava naknadnom urudžbom i provođenjem ostavine za to grobno mjesto kao naknadno pronađene imovine.

Na koji način se grobno mjesto može ustupiti?
Pravo korištenja grobnog mjesta ustupa se ugovorom o ustupanju prava korištenja. Ukoliko ima više sukorisnika, a ne radi se o ustupanju prava korištenja među sukorisnicima, za ustupanje je potrebna suglasnost svih sukorisnika.
Korisnik može ustupiti grobno mjesto osobi koja nema pravo korištenja drugog grobnog mjesta (ili ga ima, ali je popunjeno) na području Grada Zagreba. Korisnik može ustupiti korištenje grobnog mjesta, ako na jednom od groblja na području grada Zagreba ima drugi grob na korištenju, ako više korisnika (sukorisnici) ima pravo korištenja grobnog mjesta koje se ustupa ili ako korisnik nema prijavljeno prebivalište na području Grada Zagreba.

Koliko ima mjesta u grobu?
U kazetama, grobnicama za urne i grobnicama ima mjesta koliko je predviđeno građevinskom dozvolom. Obični grobovi imaju tri mjesta, odnosno dubine za ukop Kod grobova i grobnica moguće je prelaganje pokojnika čime se oslobađaju dodatna mjesta. Urne koje su ukopane u grob ili grobnicu ne računaju se da zauzimaju ukopno mjesto.

Tko održava i uređuje grobno mjesto?
Održavanje i uređivanje grobnih mjesta je pravo i dužnost korisnika. Grobna naknada se plaća za održavanje zajedničkih dijelova groblja.

Što znači da je grob napušten?
Grob se smatra napuštenim ukoliko grobna naknada nije plaćana 10 godina. Istekom tog roka prestaje pravo korištenja i sva prava koja su upisana u grobnu evidenciju. Činjenica da je grob uređivan, održavan i/ili posjećen ne utječe na prestanak prava korištenja.

Što podrazumijeva namira koja se plaća za održavanje groblja?
Namira koja se plaća za održavanje groblja podrazumijeva hortikulturno uređenje i održavanje groblja (ne individualnih grobova), odvoz smeća, održavanje cesta i staza, vodovodne i kanalizacijske mreže, održavanje objekata na groblju.